Yves Nevelsteen

IFEF-congres 2023 in Antwerpen: info voor de pers

Wat is IFEF?

De Internationale Federatie van Spoorwegpersoneel (in het Esperanto Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, afgekort IFEF) werd opgericht in 1948. IFEF is een van de verenigingen die zijn aangesloten bij de Wereld-Esperantovereniging UEA (sinds 1953) en is ook lid van de FISAIC (Fédération Internationale Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots).

De federatie overkoepelt de nationale Esperantoverenigingen van spoorwegpersoneel. Haar doelen zijn de verspreiding van de internationale taal Esperanto en de toepassing ervan onder spoorwegpersoneel. Hun motto is: La reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn. (De sporen verbinden de landen, Esperanto de volkeren).

IFEF organiseert elk jaar een congres in een ander land. In 2023 vindt het IFEF-congres plaats in Antwerpen-België.

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/IFEF.

Openingsceremonie: originele en vertaalde teksten

  • BEF NL.docx – Kristin Tytgat – Voorzitter Belgische Esperanto-Federatie – Voorzitter Plaatselijk Organiserend Comité
  • FEL.docx – Nicky Janssen – Voorzitter Vlaamse Esperantobond
  • IFEF.docx – Rodica Todor (uit Roemenië) – Voorzitter IFEF
  • FISAIC.docx – FISAIC Generalpräsident, Algemeen Voorzitter van de Internationale Federatie van de Artistieke en Culturele Verenigingen van het Spoorwegpersoneel
  • Luk Lemmens NL – Luk Lemmens, eerste gedeputeerde provincie Antwerpen, bevoegdheid o.a. mobiliteit.
  • ILEI NL.docx – Ahmad Mamduhi (uit Iran) – Voorzitter van ILEI, het Internationaal Verbond van Esperanto-Leraars

Nog vragen?

Neem contact op met Yves Nevelsteen – 0472 106 086 – yves.nevelsteen@gmail.com