Yves Nevelsteen

Instruado

Iam mi volis ekesti profesia instruisto. Tial dum jaro mi sekvis kurson pri pedagogio en Mechelen. Kvankam la rezulto estis tre kontentiga (jen la diplomo), pro diversaj personaj kialoj mi ne daŭrigis tiun studon. Tiu jaro tamen absolute ne estis “perdita tempo” – mi multon lernis pri instruado; estis tre bona bazo.

Dum pasintaj 30 jaroj mi ofte instruis al komencantoj, ekzemple en la klubejo de La Verda Stelo en Antverpeno. Jen pruvo 🙂

+ BILDO

Nuntempe mi precipe plu instruas al progresantoj.
– instruis
– studosemajnfino en Nederlando: instruis plurfoje al progresantoj kaj progresintoj

+ BILDO
– mi gvidas paroligan kaj senerarigan retan kurson en Belgio per Telegram kaj Zoom. La nivelo de tiu kurso estas B2.

+ ligilo al la artikolo kiu aperis en EEM

Rekomendoj por progresantoj

Por plibonigi vian konon de Esperanto, mi varme rekomendas ĉi tiun verkon: http://verkoj.com/lauteme/klasika/ne-tiel-sed-tiel-ci/