Yves Nevelsteen

Malferma festo 16/06/2018: raportoj, fotoj kaj filmetoj

Antaŭ la festo: la reklam-materialo

Facebook-ligilo/link

Foto-elekto

Dankon al Andries Hovinga (Esperanto Nederland), Ankie Van der Meer (Kajto), Hans Delnat, Herman Deceuninck, Yves Nevelsteen, Herman De Ceuninck kaj Mireille Storms

La programlibreto

Elŝuti PDF-version

Filmetoj

Oficiala malfermo: la senvualigo

Kevin De Laet filmis la oficialan malfermon. Ĝin ĉeestis s-ino Stallaert, skabeno de la loka antverpena distrikto.

Salutaj filmetoj

Pluraj personoj el diversaj partoj de la mondo sendis al ni salutajn filmetojn. Ni ricevis la permeson publikigi ilin. Jen superrigardo:

Ni ricevis ankaŭ filmeton el Hungario kaj el Kroatio, sed ne la permeson publikigi ĝin en interreto.

Diversaj mallongaj filmetoj

 

Kajto dancigis nin dum la malfermo-festo por la Esperanto-domo en Antwerpen. Jen filmeto el la Facebook-paĝo de Axel Belinfante:

Dankon al Alex Humet, Herman De Ceuninck, Axel Belinfante

Raportoj

Andries Hovinga (Esperanto Nederland)

— nl —
Prachtig optreden van “Kajto Kvarope” (Nanne Kalma, Ankie van der Meer, Marian Nesse, Marita Kruijswijk) op het Openingsfeest van het nieuwe Esperantohuis van De Vlaamse Esperantobond (Flandra Esperanto-Ligo) en de Antwerpse Esperantogroep La Verda Stelo aan de Lange Beeldekensstraat 169 in Antwerpen.

Om de vele gasten te kunnen herbergen vond de ontvangst (met toespraken), gevolg door een receptie met klassieke muziek, en ook het concert van “Kajto Kvarope” plaats direct aan de overkant van de straat in “De National” (zie http://www.denational.com), een 100 jaar oude, verloren gewaande bioscoop die men bij toeval in de zomer van 2017 weer terugvond.

Ook ’s avonds na vertrek van de meeste gasten was het nog erg gezellig in het nieuwe Esperanto-huis. “Kajto Kvarope” bracht er spontaan liedjes ten gehore buiten hun actuele repertoire, waarvan ook enkele in andere talen.

— eo —

Belega koncerto de “Kajto Kvarope” (Nanne Kalma, Ankie van der MeerMarian Nesse, Marita Kruijswijk) dum la Malferma Festo de nova sidejo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) kaj la La Verda Stelo Antverpeno en Antverpeno (Lange Beeldekensstraat 169).

Ĉar venis multaj gastoj, la solenaĵoj, sekvata de akcepto kun klasika koncerto kaj ankaŭ la koncerto de “Kajto Kvarope” okazis en “De National” (zie http://www.denational.com), 100 jara malnova filmteatro tuj aliflanke de la strato, kiu estis longe perdita, sed retrovita hazarde somere 2017.

Vespere, kiam la plejparto de la gastoj jam estis forintaj, estis ankoraŭ tre bona etoso en la nova Esperantodomo. “Kajto Kvarope” spontane plukantis, ankaŭ en aliaj lingvoj.

— eo — (nl hieronder)
Belega koncerto de “Kajto Kvarope” (Nanne Kalma, Ankie van der MeerMarian Nesse, Marita Kruijswijk) dum la Malferma Festo de nova sidejo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) kaj la La Verda Stelo Antverpeno en Antverpeno (Lange Beeldekensstraat 169).

Ĉar venis multaj gastoj, la solenaĵoj, sekvata de akcepto kun klasika koncerto kaj ankaŭ la koncerto de “Kajto Kvarope” okazis en “De National” (zie http://www.denational.com), 100 jara malnova filmteatro tuj aliflanke de la strato, kiu estis longe perdita, sed retrovita hazarde somere 2017.

Vespere, kiam la plejparto de la gastoj jam estis forintaj, estis ankoraŭ tre bona etoso en la nova Esperantodomo. “Kajto Kvarope” spontane plukantis, ankaŭ en aliaj lingvoj.

— nl —
Prachtig optreden van “Kajto Kvarope” (Nanne Kalma, Ankie van der Meer, Marian Nesse, Marita Kruijswijk) op het Openingsfeest van het nieuwe Esperantohuis van De Vlaamse Esperantobond (Flandra Esperanto-Ligo) en de Antwerpse Esperantogroep La Verda Stelo aan de Lange Beeldekensstraat 169 in Antwerpen.

Om de vele gasten te kunnen herbergen vond de ontvangst (met toespraken), gevolg door een receptie met klassieke muziek, en ook het concert van “Kajto Kvarope” plaats direct aan de overkant van de straat in “De National” (zie http://www.denational.com), een 100 jaar oude, verloren gewaande bioscoop die men bij toeval in de zomer van 2017 weer terugvond.

Ook ’s avonds na vertrek van de meeste gasten was het nog erg gezellig in het nieuwe Esperanto-huis. “Kajto Kvarope” bracht er spontaan liedjes ten gehore buiten hun actuele repertoire, waarvan ook enkele in andere talen.

Gazetaro

06/06/2018 Gazet van Antwerpen

Mischa Blundt de GvA intervjuis Nicky en Yves. Jen la rezulto:

Retejo kun fotoj de Lode / Website met foto’s van Lode

https://festolbs.weebly.com/

18/06/2018 artikel in Gazet van Antwerpen (achter betaalmuur)
18/06/2018 artikolo en Gazet van Antwerpen (nelibere alirebla)

Door een noodzakelijke verschuiving van een artikel van een andere katern naar de editie Stad & Rand is het artikel van Mischa Blundt helaas niet in de papieren krant verschenen. Het is wel online beschikbaar, maar achter een betaalmuur:

https://www.gva.be/cnt/dmf20180618_03567704/honderden-esperantisten-ontmoeten-elkaar-bij-opening-nieuw-hoofdkwartier-in-antwerpen

Lode kreis kopion de la artikolo en PDF-formo. Vi povas trovi ĝin ĉi-sube. BONVOLU RESPEKTI LA KOPIRAJTON kaj NE PUBLIKIGI ĜIN en revuoj, en Facebook ktp.

  • salutnomo: Esperanto
  • pasvorto: nomo de la kreinto de Esperanto

Honderden-esperantisten-ontmoeten-elkaar-bij-opening-nieuw…-Antwerpen-Gazet-van-Antwerpen